Onze Visie

In onze visie geven we aan wat we willen bereiken.
Met ons christelijk onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar willen we:

een goede basis meegeven

De kinderen krijgen op De Bron een goede basis mee voor hun toekomstige functioneren in de maatschappij.

kennis en vaardigheden ontwikkelen

Op De Bron vergroten we de kennis van de kinderen en ontwikkelen we hun vaardigheden. We besteden in dat kader veel aandacht aan spelend leren, zelfstandig werken en samenwerken, presenteren en luisteren, kritisch denken en communiceren.

rekening houden met verschillen

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. We houden op De Bron rekening met de verschillen tussen de kinderen. Ieder kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief en sociaal-emotioneel terrein. Daarom zijn onze begeleiding en ondersteuning goed op orde. We bieden hulp waar nodig en we dagen kinderen uit om het beste van zichzelf te laten zien.

het zelfvertrouwen bevorderen

We bevorderen op De Bron het zelfvertrouwen van kinderen en geven hun een positief zelfbeeld mee.

een veilig schoolklimaat waarborgen

Op De Bron is sprake van een veilig schoolklimaat. Ieder kind weet zich daarin geborgen. Iedere leerkracht kan op verantwoorde wijze met plezier het werk verrichten.

rekening houden met behoeften en competenties

We willen in een sfeer van kennisdeling zo goed mogelijk rekening houden met de behoeften van kinderen en met de competenties van leerkrachten.

veilig en doelgericht werken met digitale middelen

In ons hedendaags onderwijs maken we op De Bron gebruik van digitale middelen. Bij het zich eigen maken van ICT-vaardigheden leren we de kinderen om zich op dit gebied veilig en doelgericht te bewegen. Om weloverwogen keuzes te maken op mediagebied.

investeren in relaties

Wij willen op De Bron investeren in het opbouwen en onderhouden van relaties met ouders. Zij zijn belangrijke partners van onze school.

Kortom, wij willen graag dat ieder kind met plezier naar school gaat!