Medezeggenschapsraad

Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Personeel en ouders kunnen invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben.

De MR-leden behartigen richting het bestuur de specifieke belangen van hun school. Het bestuur heeft voor een aantal besluiten wettelijk hun advies of instemming nodig.  Denk aan financiële begroting, het personeelsbeleid etc.

In dat kader heeft het schoolbestuur de medezeggenschap zowel per school als bovenschools geregeld.

Het mailadres van de MR is mr-debron@smdb-lunteren.nl