Onze Identiteit

Wij belijden de Heere Jezus Christus, de Zoon van God als Zaligmaker. Alleen door Hem kunnen wij verzoend worden met God de Vader. De Heilige Geest leert ons Hem kennen en uit Hem leven.

Onze school heeft een open toelatingsbeleid. Onze boodschap van heil (het Evangelie) geldt voor alle kinderen, niet alleen voor kinderen van ouders die instemmen met de grondslag van de vereniging en die de gewoonte hebben om de zondagse kerkdiensten te bezoeken. Wij verwachten wel dat

  • ouders handelen in lijn met en met respect voor de grondslag en uitgangspunten van de school;
  • kinderen meedoen met alle activiteiten die passen in het kader van christelijk onderwijs.

Identiteitsbewijs