Ziek melden van uw kind

Is uw kind ziek?
U kunt via de absentiemelding in Parro of via een belletje naar school uw kind ziek melden.

We ontvangen de ziekmelding graag vóór 8.30 u. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0318) 48 2526.
Op maandag en vrijdag zijn we tussen 8.00 u en 8.15 uur telefonisch niet bereikbaar, in verband met de weekopening en –sluiting